Observatori Ciutadà Municipal

Treballa per la transparència i la participació ciutadana en el control de despesa per part de l'administració pública.

La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda va sol·licitar el disseny d'una pàgina web de codi obert que facilités l'aparició de nodes autònoms. Era per tant necessària una identitat recognoscible i consistent, que oferís eines per a adaptar-la a les característiques de cada node mantenint sempre la coherència del projecte.

Es va desenvolupar un sistema gràfic multiplataforma dissenyat per a oferir una àmplia gamma de variables utilitzant el color, la superposició i les transparències. Es va dur a terme l'acompanyament durant l'aplicació a les pàgines webs i xarxes socials dels dos primers nodes i es van crear diverses peces físiques i digitals per a la campanya inicial. Finalment, es va realitzar un manual d'aplicació progressiva de la identitat, permetent el seu ús en funció dels coneixements de la persona encarregada en cada node.