Shock Monitor

Documenta i estudia l'evolució de la guerra privada i el seu impacte en els drets humans.

NOVACT va expressar la necessitat de donar visibilitat a una base de dades fins al moment privada. Es va determinar com a objectiu fer que la informació fos accessible tant per al públic general com per a persones realitzant les seves pròpies recerques i entitats treballant la problemàtica tractada.

Es va realitzar la conceptualització, es va crear el nom, la línia comunicativa i una imatge gràfica d'acord amb la seva intenció de divulgació i denúncia. Es va aplicar a la pàgina web, principal eina de difusió del projecte, de la qual també es van dissenyar els apartats de visualització de dades. Finalment, es va treballar en el desenvolupament i correcció dels continguts inclosos en la web en el moment del seu llançament.