Malla

Eina que facilita assessorament i fomenta el suport mutu per a afrontar la violència institucional de manera col·lectiva.

L'eina, sorgida gràcies a l'impuls de Defender a Quien Defiende, requeria un entorn pensat tant per a oferir assessorament legal com per a afavorir la creació d'una xarxa de suport mutu.

Es va treballar el concepte del projecte, se li va donar nom i es va definir l'estil dels continguts inicials. Es van editar i corregir els textos, usant formes neutres per a fer-los inclusius. En l'apartat gràfic, es va dissenyar l'eina buscant un to respectuós amb les dades que contindria i procurant que fos fàcil d'usar per a qualsevol persona interessada a consultar-la o aportar la seva experiència. Es va crear una gamma de colors per als diferents tipus de casos, cuidant que l'entorn fos neutre i l'impacte estigués en el contingut.