En qué piensas cuando piensas en Gas Natural

L'Observatori del Deute en la Globalització investiga i produeix anàlisis crítiques sobre les desigualtats socials, econòmiques, ambientals i de gènere.

ODG va sol·licitar un vídeo que acostés al públic la problemàtica del gas natural. Tenint en compte la desinformació generada per les empreses gasítistiques, es va decidir exposar el que la gent creu saber i contrastar-ho amb dades reals.

Es van garbellar els continguts necessaris per a introduir un tema tan extens i es van sintetitzar mitjançant la interacció de dibuix i text, la substitució i la repetició de conceptes. Es va realitzar un vídeo sense veu que pogués dividir-se en peces per a la seva difusió en xarxes. Es va generar una línia gràfica inspirada en la comunicació de les empreses, posant especial cura en el caràcter contradiscursivo, utilitzant contrastos tipogràfics i cromàtics per a assenyalar les contradiccions entre la seva versió i la realitat.